Methodieken ten behoeve van gezinsfase ontwikkelingen

Een verdiepende cursus waarbij vanuit het gezinsfase perspectief met behulp van verschillende systeem therapeutische methodieken ontwikkelingen gestimuleerd worden.


Om echt tot een verdieping te komen maken we in deze Specialistische cursus gebruik van verschillende gastdocenten die expert zijn op een bepaald gebied. De gastdocenten zijn als het ware een didactisch middel, maar veel verrijkender dan bijvoorbeeld een video demonstratie. Tijdens de cursus zal een of beide van de vaste docenten steeds met de gastdocent samenwerken en de connectie met de andere dagen maken..
De eerste dag staat in het teken van een algemene kennismaking met veel aandacht voor manieren waarop de systeemtherapeut kinderen kunnen betrekken in gezinstherapie en hoe ze gezinstherapiesessies vorm kunnen geven. De dialogische houding staat centraal.
In de tweede dag gaat over de kwetsbaarheid van het ouderschap. We leren de cursist nauwkeurig kijken naar het ouderschap en (de relatie met) het zeer jonge kind. Voor de focus op het jonge kind gebruiken we gastdocente Flora van Grinsven voor een introductie van de Infant Mental Health.
Voor de gezinsfase met latentiekinderen maken we gebruik van de narratieve systeemtherapie. Het narratief therapie proces wordt verdiepend vorm gegeven. Tineke Haks is hier onze vaste gastdocente voor deze dag.
In de vierde dag pakken we het thema hechting in het werken met pubers op met de hechtingsgerichte gezinstherapie vormen (DDP, ABFT) met als gastdocente Elien van Oostendorp.
Vervolgens staan we uitgebreid stil bij de (identiteits)ontwikkeling van de getraumatiseerde adolescent vanuit een narratief perspectief en wel met behulp van de methodiek “team of life”. De laatste jaren is hiervoor Sabine Vermeire onze gastdocente.
Op de laatste dag brengen wij de verschillende behandelde methodieken samen, we vragen de cursisten meer op meta-niveau te gaan kijken. Dat past ook goed bij de aandacht voor de grotere context en voor de systeemtherapeut die zich steeds meer als een expert kan opstellen, onder andere in de rol van consultant. Tijdens deze dag kunnen we uitvoeriger ingaan op culturele aspecten die een rol kunnen spelen in context en behandeling.

Data

De cursus is gepland voor zes maandagen van 09.30 tot 17.00

22 januari 2024 Het kind in de systeemtherapie
met Monique en Gerrit

5 februari 2024 Kinderfocus – Ouderfocus
met Flora van Grinsven

19 feburari 2024 Samen verhaal maken met het latentiekind
met Tineke Haks

26 februari 2024 Hechtingsperspectief en pubergezinnen
met Elien van Oostendorp

18 maart 2024 De adolescent; Identiteitsontwikkeling en
Systeemtherapie, met Sabine Vermeire

08 april 2024 De grotere context, verbinding en afscheid
met Monique en Gerrit

Locatie
Het Lichthuis
Waagplein 10, Weesp.

Kosten
inclusief lunch: € 1.400,-

Informatie en opsturen inschrijfformulier: g.van.ramshorst@hccnet.nl