Home

Iedereen maakt wel eens mee dat spanning of onvrede zich vertaalt in lichamelijke klachten en of aanhoudende vage angstgevoelens. Het wordt echter een probleem wanneer deze klachten een eigen leven gaan leiden en het samenleven en samenwerken gaan belemmeren.

Psychotherapie biedt mogelijkheden om verstorende zich herhalende conflicten en spanningen binnen relaties en sociale interacties te onderzoeken en te verbeteren.

Naast individuele therapie, partner-relatietherapie en gezinsgesprekken, groepspsychotherapie samen met de heer C. Bavinck, psychiater.


Vanaf maart 2024 is er weer ruimte voor supervisanten en leertherapie; er is erkenning voor NVRG/VKJP en NVP